Tursti til Auustrått lunden

Austråttlunden er direkte tilknyttet Campingen og er en del av Herregårdsveiene som strekker seg kilometervis med tilrettelagte gang og sykkelstier.